Essential Exposure Treatment (EET)

Mestring af trang og trauma

Behandlingen til mestring af trang og dens tilknyttede negative tanker, følelser og handlinger bygger på kognitiv adfærdsterapi. Omdrejningspunktet er den bredt anvendte kombination af eksponering og reaktionsforhindring.

Eksponering betyder at blive udsat for noget ubehageligt. Noget man helst vil undgå, og noget, som skaber intense affekter for én. Reaktionsforhindring betyder, at man forhindrer den hidtil skadelige reaktion med spontant kontroltab, fx indtagelse af stoffer. Der veksles mellem eksponering og reaktionsforhindring, hvilket bibeholdes, indtil trangen aftager, og derefter indsættes positive holdninger og bæredygtige handlinger. Affektregulering bliver styret indefra, og målrettet handling afløser negativ affektlindring. Trangen bliver oplevet som en tilstand, men har indflydelse på og til sidst kontrol over.

I misbrugsbehandling er metodens nytte veldokumenteret og kan tilpasses til psykodynamiske og kognitive tilgange. Det specielle ved Affekregulerings-Training (ART) er at formidle effektive og standardiserede strategier til hurtig nedbrydning af trangen og intense affekter, mens eksponering står på. Trangperioden bliver dermed drastisk reduceret, og nedbrydningen af trangen lykkes gennem gentagende brug af egne færdigheder.

Disse strategier bygger på Aktivering af Indre Ressourcer (AiR), som indlæres og afprøves grundigt før eksponeringsfasen. Indre Ressourcer tilpasses relevante risikooplevelser. Anvendelsen af disse ressourcer bliver automatiseret under forløbet og er lettere tilgængelige i fremtidige udfordringer.

Metoden består af to moduler: Eksponering in vitro og eksponering in vivo.

Eksponering in vitro

Eksponering ”in vitro” vil sige, at man bliver udsat for forestillinger om typiske risikotilstande, hvor graden af oplevet ubehag og kontroltab er let til moderat. Der eksponeres ikke til lugt eller syn af det foretrukne rusmiddel i dette modul. Der er mindre vægt på eksponering og særdeles meget fokus på indlæring af færdigheder til reaktionsforhindring. Deltagerne lærer 3-6 hurtige metoder til AiR, som kan bruges i korte moderate eksponeringsfaser, hvor der er mest vægt på at kunne ”bevæge sig ind og ud” af en ”in vitro”-trangoplevelse.

Dette modul varer i tre dage, hvilket er inklusiv en halv dag med certificering i metoden. Undervisningen foregår enten tilknyttet et misbrugsambulatorium eller et døgnbehandlingssted. Indlæring byder derfor på træning af egne færdigheder og metodeafprøvning på frivillige klienter. Litteratur og træningsmanualen udleveres to uger før kursets stats, og prisen aftales.

Eksponering in vivo

Eksponering ”in vivo” indebærer konfrontation med det foretrukne rusmiddel og i tilfælde af illegale rusmidler en konfrontation med stærkt trangfremkaldende stimuli, såsom sølvpapir eller injektionsnål. Deltagerne lærer en struktureret fremgangsmåde, hvor eksponeringen foregår gradvis og i dialog med klienten, med terapeuten som styrmand. Under eksponeringen lærer deltagerne at aktivere trangminimerende strategier, der hjælper klienterne til at afslutte eksponering på den sikre side.

Forudsætning for at lære, hvordan man udfører en struktureret eksponering, er deltagelse og certifikat i Modul I og praktisk erfaring med Aktivering af indre Ressourcer (AiR) med mindst fem klienter. Deltagerne lærer i dette modul yderligere strategier til tranghåndtering, som bygger på biofeedback og taktil konditionering. Modulet varer i fire dage, hvilket er inklusiv en dags certificering. Undervisningen foregår som modul 1 enten tilknyttet et misbrugsambulatorium eller et døgnbehandlingssted. Indlæringen byder igen på træning af egne færdigheder og metodeafprøvning med frivillige klienter, og pris er efter aftale.

Efter forløbet er deltagerne i stand til at gennemføre den 6-sessioner-strukturerede behandling. Mulighed for opfølgning og rådgivning per mail eller telefon stilles til rådighed i op til et år efter certificering.

Se i denne video, hvordan principperne af Essential Exposure Treatment fungerer:

Jörg Albers

Essential Exposure Institute / Psykologisk kortidsterapi

arbejder indenfor klinisk psykologi, og

  • behandler mennesker i krise med effektiv psykoterapi. Mennesker, som har været udsat for alvorlige hændelser eller har enormt svært at tilpasse sig ændrede livsvilkår. Krisen kan såvel være akut opstået eller vedvarende.
  • uddanner fagpersonale i Prime Decluttering, Essential Exposure Treatment og REMAP
  • undersøger videnskabeligt effekten af behandlingen
  • følger MINIMAX-princippet. Minimal Intervention med maximal udbytte


linkedin

Kontakt

Essential Exposure Institute- Psykologisk Korttidsterapi

Alsion 2
6400 Sønderborg

Tlf: +45 20 88 18 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.